PŘEDSEDOU FK HVĚZDA CHEB JE TOMÁŠ BAUER.

PŘEDSEDOU FK HVĚZDA CHEB JE TOMÁŠ BAUER.

6.6.2021 Vyp Od Admin Hvězda

Na dnešní valné hromadě FK HVĚZDA CHEB, z.s. byl zvolen předsedou klubu Tomáš Bauer, který si za své spolupracovníky do výkonného výboru vybral Václava Sýkoru, Vítězslava Jandu, Zuzanu Honzejkovou, Jakuba Klepáčka, Josefa Heřmánka a Miroslava Šebestu.
“Když jsme v roce 2010 zakládali Hvězdu, měli jsme vizi vytvořit prosperující mládežnický klub, který bude stát na pevných základech chebské mládeže a bude dělat sport s Chebáky, kteří ve Hvězdě nechají své srdíčko. To se nám povedlo a dnes je Hvězda jeden z největších mládežnických klubů v Karlovarském kraji. Klub je finančně, materiálně i personálně zajištěn. Když jsem v posledních dvou letech viděl, jak se formují noví lidé ve Hvězdě, bylo mi jasné, že nastane okamžik, kdy jim předáme odpovědnost za rozhodování a směřování Hvězdy včetně odpovědnosti za celou členskou základnu. Po dohodě s mými kolegy jsme se rozhodli předat klub do rukou nového VV. Stále zůstaneme s Hvězdou a těšíme se na novou éru Hvězdy Cheb. Na závěr bych chtěl poděkovat svým kolegům ve VV jmenovitě Liboru Rolníkovi, Jakubu Pánikovi, Tomáši Lindovi, Aleši Rolníkovi a Josefu Heřmánkovi.” zakládající předseda FK Hvězda Cheb p. Vladimír Hána.