PODĚKOVÁNÍ DLOUHOLETÉMU LÉKAŘI CHEBSKÉ HVĚZDY JANU KROPÁČKOVI.

PODĚKOVÁNÍ DLOUHOLETÉMU LÉKAŘI CHEBSKÉ HVĚZDY JANU KROPÁČKOVI.

25.7.2021 Vyp Od Admin Hvězda
Dnes proběhlo v Hájích setkání u příležitosti ukončení lékařské kariéry s MUDr. Janem Kropáčkem, který se staral o řadu sportovců, mimo jiné i o házenkářky a fotbalisty Hvězdy Cheb. Akci doprovázel Městský dechový orchestr, mažoretky, nechyběli dobrovolní hasiči z SDH Cheb – Háje a spousta dalších, kteří byli spojeni s dlouholetou kariérou doktora Kropáčka.
MUDr. Jan Kropáček
Nastoupil v roce 1969 po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK v Plzni na chirurgické oddělení nemocnice v Aši k uznávanému lékaři primáři Janu Novotnému. Po otevření rekonstruované nemocnice v Chebu v roce 1971 přešel na chirurgické oddělení. V roce 1980 odešel do ambulantní sféry na chirurgickou ambulanci a zároveň byl pověřen funkcí sportovního lékaře. Tato funkce mu umožnila prožít celou slavnou fotbalovou prvoligovou éru Rudé hvězdy Cheb, kde fungoval jako oddílový lékař. Dlouhá léta učil také na Střední zdravotnické škole v Chebu. V roce 1993 se svými kolegy měli tu odvahu a na nemalý úvěr postavili „na míru“ budovu polikliniky Galenia, kde na chirurgickém soukromém oddělení pracuje dodnes. A jak sám říká, ještě nějakou dobu pracovat bude. Po celou dobu sloužil také na chirurgickém oddělení v chebské nemocnici. Této práce již po 48 letech v loňském roce zanechal. Podle jeho slov měl to velké štěstí, že se mohl věnovat oborům, které chtěl opravdu dělat, a které se staly i jeho koníčkem. V nově založené celostátní soutěži „Ordinace roku“ se v roce 2015 jeho chirurgická ordinace stala nejlepší v republice. V roce 2016 v téže soutěži dosáhla ambulance doktora Kropáčka druhé místo a následně se stala nejlepší ambulancí v Karlovarském kraji. V minulém roce ukončil svou lékařskou kariéru, za kterou mu tímto chceme poděkovat.