FOTBALOVÁ SEZÓNA 2019/20 PRO HVĚZDU OFICIÁLNĚ UKONČENA !

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2019/20 PRO HVĚZDU OFICIÁLNĚ UKONČENA !

7.4.2020 Vyp Od Admin Hvězda

Výkonný výbor FAČR konstatuje, že pokračování v amatérských soutěžích představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá , že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné. V důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních.

Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8.dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8.dubna 2020. Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15.srpna 2020.

Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutím orgánů státní zprávy.

Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8.4.2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/202 a souvisejících opatřeních.